ประชาสัมพันธ์

Celebrate Living กับการช็อปปิ้งอารณ์

ปัจจุบัน เทรนด์ในการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนไป หลายคนต้องเสริมทักษะเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยSkills of the future หรือ ทักษะแห่งอนาคต เป็นสิ่งที่หลายคนอาจคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น Soft Skill หรือ Hard Skill ล้วนเป็นเรื่องที่จำเป็น สำหรับในยุคที่การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และสังคมที่ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา

วันนี้ได้มีโอากาสเข้าร่วมกิจกรรมของ FWD Insurance ในรูปแบบ Online Workshop เสริมทักษะแห่งอนาคต
ในครั้งนี้ได้วิทยากรคนเก่ง คุณเล็ก – กรกนก ยงสกุล มาเป็นผู้บรรยายในบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง หนึ่งในเนื้อหาที่น่าสนใจ คือเรื่องของการจัดการกับอารมณ์


โดยใน Workshop วิทยากรใช้คำว่า “ช็อปปิ้งอารมณ์” ซึ่งทุกคนล้วนมีอารมณ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็น Negative หรือ Positive เราต้องรู้จักเลือกจัดสรรอารมณ์ของตัวเองให้สามารถหลุดออกมาจาก Negative และให้ถูกต้องกับสถานการณ์
ซึ่ง Skill ในการช็อปปิ้งอารมณ์ ทำให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ Skills of the future ได้ดียิ่งขึ้น

พบกับกิจกรรมดีๆ ของ FWD Insurance ได้ที่ Facebook Fanpage : FWD Thailand เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด