Day: 07/11/2022

ประชาสัมพันธ์

เปิดความศรัทธาในรูปแบบใหม่ Karava เปิดเช่าบูชาพระพิฆเนศและหนูมุสิกะดีไซน์โมเดิร์นอาร์ต Polygon

   ว่ากันตามความเชื่อของทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ศาสนาสำคัญของทางอินเดียเชื่อกันว่าการนับถือเคารพบูชาเทพเจ้า เทพเจ้าจะคอยปกป้องและนำพาความสงบสุข สมหวังให้แก่ผู้ที่นับถือ และในสังคมไทยของเราเองก็ได้รับอิทธิพลของของศาสนาพราหมณ์ ฮินดูด้วยเช่นกัน อย่างการนับถือองค์พระพิฆเนศ หรือ Lord Ganesha ที่เรามักจะบูชาพระพิฆเนศและขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จสมดั่งใจปรารถนา ซึ่งในการบูชาโดยทั่วไปจะนิยมบูชาพระพิฆเนศปางประทานพร ปางแห่งการประทานพรให้เกิดผลสำเร็จสมหวังดังปรารถนาได้อย่างรวดเร็วทันใจมากกว่าปางอื่น ๆ และนอกเหนือจากการบูชาไหว้พระพิฆเนศด้วยปางพระทานพรแล้วก็ยังมีอีกเคล็ดลับหนึ่งสำหรับวิธีบูชาพระพิฆเนศที่จะช่วยให้พรที่ขอเห็นผลได้ทันตาและสมหวังได้ทันใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการขอพรด้วยการกระซิบผ่านหนูพระพิฆเนศ หรือ หนูมุสิกะ หนูบริวารพระพิฆเนศ

Read More