Day: 16/11/2022

ประชาสัมพันธ์

วงการบันเทิงไทยจีน จับมือกัน ร่วมพลักดันธุรกิจบันเทิง เพิ่ม “โอกาสและศักยภาพความร่วมมือในวงการอุตสาหกรรมวิทยุ และโทรทัศน์ระหว่างจีน-ไทย”

วงการบันเทิงไทยจีน จับมือกัน ร่วมพลักดันธุรกิจบันเทิง  เพิ่ม “โอกาสและศักยภาพความร่วมมือในวงการอุตสาหกรรมวิทยุ และโทรทัศน์ระหว่างจีน-ไทย” ในวาระครบรอบ 47 ปี “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน (National Radio and Television Administration) หรือ NRTA ร่วมกับ

Read More