Day: 23/01/2023

ประชาสัมพันธ์

“เคหะสุขประชา” ผนึก “ม.เกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ ยกระดับความรู้ เสริมทักษะประชาชนในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

“เคหะสุขประชา” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง ในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ พร้อมร่วมกันสร้างโครงการฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมพัฒนาความรู้ โดยจะดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสนับสนุนงานวิชาการด้านต่าง ๆ นำสู่การสร้างระบบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

Read More
ประชาสัมพันธ์

“น้ำมะเขือเทศกระป๋องดอยคำ” ส่งตรงจากเกษตรกรไทย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดตัว “น้ำมะเขือเทศ ๑๐๐%” ด้วยมะเขือเทศต้นฤดูกาลจากเกษตรกรไทยภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะที่สุด ทำให้ได้มะเขือเทศที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุด มาคั้นสด รสฉ่ำ คงรสชาติความสด เสมือนได้ดื่มน้ำมะเขือเทศจากผลสด บรรจุในรูปแบบกระป๋อง เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค พร้อมลวดลายสุดพิเศษจากดอยคำบนกระป๋อง ที่นำเสนอเรื่องราวเส้นทางมะเขือเทศดอยคำผ่านลายเส้นภาพวาด แสดงพื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอีสานตอนบน การขึ้นค้าง วิธีการปลูกผลผลิตมะเขือเทศแบบแนวตั้ง

Read More