ประชาสัมพันธ์

รฟฟท. ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟชานเมืองสายสีแดง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) เพื่อเป็นการสนับสนุน และเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆในด้านการให้บริการของรถไฟฟ้าชานเมือสายสีแดง มาไว้บนเว็บไซต์ Entry Thailand (www.entrythailand.go.th) ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่มีความครบวงจร มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลให้แก่ผู้เดินทาง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยภายในพิธีฯ มีการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานประกอบด้วย นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาววิริยา เนตรน้อย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมบุรฉัตร ชั้น 1 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และตัดสินใจเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง โซเชียลมิเดียทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fan Page, Twitter , Instagram, Youtube, Tiktok พิมพ์ชื่อ “RED Line SRTET”

หรือส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และ www.srtet.co.th
“มากกว่าการเดินทางคือ …ความพิเศษ”
รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง