สังคม-CSR

เถ้าแก่น้อย ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน ประเดิมลงพื้นที่ภายในธันวาคมนี้

แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะทยอยได้รับวัคซีนโควิด-19 กันไปเป็นจำนวนมากแล้ว หลังจากที่หลากหลายหน่วยงานได้เร่งระดมฉีดวัคซีน ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายลง แต่ยังคงมีบางกลุ่มบุคคลที่ไม่อาจเข้าถึงการฉีดวัคซีนครั้งนี้อีกไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

เถ้าแก่น้อย เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงริเริ่มโครงการ “เถ้าแก่น้อย ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี มอบวัคซีน Sinopharm จำนวน 1,090 โดส” ขึ้นมา เพื่อลงพื้นที่ฉีดวัคซีน Sinopharm รวมมูลค่าราว 1 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อฉีดให้กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ผ่านการจัดสรรการฉีดวัคซีนตามนโยบายของจังหวัดตามความเหมาะสม พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภายในเดือนธันวาคมนี้

นายณรงศักดิ์ โอสถธนากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า “สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ในจังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยยืนยันมีแนวโน้มคงที่อย่างต่อเนื่องทุกอำเภอ ส่วนการเข้ามาของสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาเราได้หารือกับฝ่ายสาธารณสุขว่าทำอย่างไรจะรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดฉีดวัคซีนได้มากที่สุด ต้องยอมรับว่ายังคงมีประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึง และตกหล่นจาการฉีดวัคซีน โดยทางจังหวัดปทุมธานีได้เร่งตรวจสอบ และกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปตามกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีกับประชาชนในปทุมธานี  ซึ่งทางเถ้าแก่น้อยเอง ก็มีแนวทางในการช่วยเหลือสังคมและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางจังหวัดปทุมธานีเช่นกัน”

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางในการร่วมช่วยเหลือสังคมและฟื้นฟูจังหวัดปทุมธานีว่า “ที่ผ่านมาเถ้าแก่น้อยเล็งเห็นความสำคัญของวัคซีน และเข้าใจความต้องการวัคซีนในประเทศไทยมาตลอด  โดยจังหวัดปทุมธานี เปรียบเสมือนบ้านของเถ้าแก่น้อยเช่นกัน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตสินค้ามาอย่างยาวนาน สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดปทุมธานี นับว่าเป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ของการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนสำหรับคนในพื้นที่ชุมชน ที่เรารู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนในครอบครัว พร้อมทั้งในรับความกรุณาและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดปทุมธานี และท่านผู้ว่าฯ ณรงศักดิ์ โอสถธนากรณ์ โดยจะเตรียมลงพื้นที่และเร่งกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ครับ”

ทั้งนี้ โครงการบริจาควัคซีน Sinopharm จำนวน 1,090 โดส ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีดังกล่าว ยังเป็นอีกแรงสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ในการร่วมหยุดยั้งการแพร่ระบาดไวรัส      โควิด-19 ให้สิ้นสุดลงโดยเร็ว พร้อมเป็นกำลังใจและมอบโอกาสให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง รวมทั้งยังเหมือนการจุดประกายเล็กๆ ให้พี่น้องชาวไทยยังไม่หมดหวังท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก และพร้อมสู้ไปด้วยกัน โดยที่จะไม่มีใครถูกไว้ข้างหลังเพียงคนเดียว