ประชาสัมพันธ์

ดีป้า ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลแก่ 10 ทีมสุดท้ายในกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon

ดีป้า พร้อมพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประกาศรายชื่อและมอบรางวัลแก่ 10 สุดยอดทีมผู้เข้าแข่งขันจากกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ที่มาร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลักของประเทศ ภายหลังขับเคี่ยวกันมายาวนานถึง 168 ชั่วโมง จนได้มาซึ่งสุดยอดนวัตกรรมที่จะมาช่วยพลิกโฉมประเทศ

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการยกระดับทักษะดิจิทัลแก่คนไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจยุคชีวิตวิถีใหม่ (นิวมอร์มัล) หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้คนต้องเร่งปรับพฤติกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวก ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์ เพื่อเดินหน้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดย ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้จัดทำโครงการ HACKaTHAILAND ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนไทย โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือ การแข่งขัน HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ที่จัดขึ้นเพื่อระดมสมองสู่แนวความคิดใหม่ ร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง

HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon เป็นการแข่งขัน Hackathon ในระยะเวลา 168 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง 126 ทีมจะได้รับโจทย์จากทางรายการ ก่อนร่วมกันระดมแนวคิด และนำเสนอต่อคณะกรรมการ จากนั้นจะมีการคัดเลือก 3 รอบ ซึ่งในรอบแรก Elimination Pitching จะคัดเลือก 30 ทีมสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด รอบที่สอง Semi-final Pitching จะคัดผู้เข้าแข่งขันเหลือ 20 ทีม และรอบสุดท้าย Final Pitching ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเหลือเพียง 10 ทีม ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมแก้ไขปัญหาจริงกับหน่วยงานพันธมิตร และจะมีการติดตามการทำงาน รวมถึงผลงานของ 10 ทีมผู้ชนะอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือนหลังการแข่งขัน  (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565)

“ภายหลังขับเคี่ยวกันมายาวนานถึง 168 โมง จนมาถึงการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ภายใต้โครงการ HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities วันนี้แสดงให้เห็นว่า ทุกทีมต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการระดมสมอง ต่อยอดแนวความคิด เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมดิจิทัลที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาใน 3 ภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และแม้ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมจะมีต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 แต่ทุกทีมต่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความพยายามในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับวิทยากรทุกคนอย่างสุดความสามารถ ในนามของ  ดีป้า ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของเรา และขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่ไม่ได้รับคัดเลือก และขอให้ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ได้แก่ ทีม Wang: Data Market (ว่าง: ตลาดข้อมูล) กับผลงานพื้นที่ช่วยเหลือคนว่างงานให้สามารถสร้างรายได้ผ่าน การจัดระเบียบข้อมูล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม NBP กับผลงาน แอปพลิเคชันที่จะย้ายทั้งทะเลมาในมือคุณ รับเงินรางวัล 500,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Unknow กับผลงานแพลตฟอร์มแบ่งปันวัฒนธรรมอาหารให้กับนักท่องเที่ยว รับเงินรางวัล 300,000 บาท และทีมผู้ชนะอันดับที่ 4-10 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท

นอกจากนี้ ทีมผู้ชนะ 5 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์ Fast Track เข้าสู่รอบ Investor Pitch ของมาตรการ depa Digital Startup Fund โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกทีมได้นำเสนอผลงานของตนเองกับกลุ่มนักลงทุน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โครงการ HACKaTHAILAND จะมีไปจนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ LINE Official Account: @depaThailand หรือ Facebook Page: HACKaTHAILAND และ depa Thailand

สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon

ชนะเลิศ: ทีม Wang: Data Market (ว่าง: ตลาดข้อมูล) ผลงาน พื้นที่ช่วยเหลือคนว่างงานให้สามารถสร้างรายได้ผ่านการจัดระเบียบข้อมูล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1: ทีม NBP ผลงาน แอปพลิเคชันที่จะย้ายทั้งทะเลมาในมือคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2: ทีม Unknow ผลงาน แพลตฟอร์มแบ่งปันวัฒนธรรมอาหารให้กับนักท่องเที่ยว

อันดับที่ 4 – 10 ได้แก่

ทีม ZUPPORTS ผลงาน แพลตฟอร์มที่จะช่วยหาบริการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ทีม ใหญ่โฟไม่งอก ผลงาน เครื่องมือช่วยขอสินเชื่อ เพื่อการท่องเที่ยว

ทีม รักพ่อท้อไม่ได้ ผลงาน บริการการเกษตรครบวงจรสำหรับเกษตรกร ทั้งการวางแผน การประเมินผลผลิต ช่องทางการขนส่งและจัดจำหน่าย

ทีม WE Assess ผลงาน แพลตฟอร์มหางาน ที่จะพาทุกคนสู่งานที่ใช่

ทีม EDEN AGRITECH ผลงาน นำผักสดจากฟาร์ม สู่คนเมือง

ทีม Fellowie ผลงาน จับคู่งานผ่าน Video Conference

ทีม VRMed ผลงาน ห้องเรียนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ทางการแพทย์