Day: 17/03/2023

ประชาสัมพันธ์

บพค. ผนึก โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) และเครือข่ายนักวิจัย จัดงาน “CODING ERA Next Wave of Thailand’s Education”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับพันธมิตรบริษัทโค้ดคอมแบท (เอสอีเอ) จำกัดพร้อมผู้สนับสนุนบริษัทเทอมาเทคเทคโนโลยีไทยแลนด์,  มิวซ์อินโนเวชั่นจำกัดและเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทยจัดงาน“CODING ERA” Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทยณหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานครวันที่ 17-18 มี.ค. 2566 นี้มหกรรมการเรียนรู้ด้าน Coding

Read More