Saturday, September 23, 2023
Latest:

Day: 16/05/2023

ประชาสัมพันธ์

สมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ขวัญดาว” (Kwandao )

สมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดตัวผลิตภัณฑ์  “ขวัญดาว” (Kwandao ) ชูศักยภาพแม่บ้านตำรวจผ่านงานหัตถกรรม สู่ร้านปันรักษ์ สร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัวตำรวจแบบยั่งยืน งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์  “ขวัญดาว” ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก

Read More