ประชาสัมพันธ์

เซ็นทาราบุกญี่ปุ่น

สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว, สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์, เคนอิชิ ฟูจิโนะ, ทากาชิ ยามาซากิ และ นรชิต สิงหเสนี ร่วมเป็นประธานเปิด โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากับ บริษัทคันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัท ไทเซอิ คอร์เปอเรชั่น เป็นโรงแรมแห่งแรกในญี่ปุ่นภายใต้เครือเซ็นทารา อยู่ใจกลางโอซาก้า
ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น