ประชาสัมพันธ์

น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME Fun Fair

ใครอยากช้อปของดีทั่วไทยโดยไม่ต้องเดินทางไปไหน ตรงดิ่งมาที่งานนี้เลย “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME Fun Fair” งานแสดงสินค้าหลากหลาย ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ MSME ด้านช่องทางกาตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ระดมของดีจากทั่วประเทศไทยมาให้ ชม ชิม ช้อป มากถึง 105 บูธ พร้อมสีสันความบันเทิง ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 07:00-17:00 น. วันที่ 24-27 ก.ค.นี้…มางานนี้ ได้ครบจบทุกสิ่ง