ประชาสัมพันธ์

“One Stop Water Services by MWA” บริการครบวงจรของการประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง ประธานในพิธีเปิดตัวการบริการครบวงจร แบบ “One Stop Water Services by MWA” ณ ชั้น 1 โซน Beacon 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า น้ำประปาเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญของประชาชน การประปานครหลวงจึงให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องคุณภาพของน้ำประปา ให้มีความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเราไม่เคยหยุดนิ่งในการให้บริการประชาชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี

งานเปิดตัวบริการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวงครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ซึ่งยืนยันถึงการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาชั้นนำของประเทศ นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญขององค์กร พร้อมดึงศักยภาพของบุคลากร มาสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

โดยการให้บริการงานประปาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบผลิตและจัดส่งน้ำประปา (Design) บริการตรวจสอบระบบระบบประปา (Check-up) บริการสำรวจและซ่อมท่อประปา และบริการล้างถังพักน้ำขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ (Preserve) ซึ่งเราควรล้างถังพักน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อสุขอนามัย รวมถึงบริการทดสอบคุณภาพน้ำ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

นายมานิต ปานเอม ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผู้ที่สนใจบริการดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบริการ “One Stop Water Services by MWA” ได้ที่ : สายด่วนการประปานครหลวง 1125 หรือ Facebook: งานประปาครบวงจร โดยการประปานครหลวง หรือแอพพลิเคชัน MWA OnMobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกการใช้บริการผ่านแอปฯ จะสามารถสะสมแต้มผ่านระบบ MWA Point เพื่อแลกรับของสมนาคุณพิเศษจากการประปานครหลวง