ประชาสัมพันธ์

สสว. เดินหน้าเติมเต็ม “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” เผยขั้นตอนรับบริการ BDS พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ “จ่ายหมื่น คืนเก้าพัน”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ภายใต้ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2566”  หรือ “SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” เผยขั้นตอนการรับบริการ และกลุ่มให้บริการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมเปิดแคมเปญใหม่ “จ่ายหมื่น คืนเก้าพัน” อุดหนุนผู้ประกอบการ MSME ทุกขนาดในสัดส่วน 90% วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับ 5,000 รายแรก เชื่อมั่นจะช่วยยกระดับศักยภาพให้เติบโตสู่สากล

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “ในปีนี้ สสว. มีสิทธิประโยชน์มากมายที่เตรียมไว้มอบผู้ประกอบการ ผ่าน “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2566” ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสเข้าถึง การบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ พร้อมรับการบริการหรือการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถเลือกรับบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจได้เอง ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS ที่ bds.sme.go.th โดย สสว. พร้อมจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา SME แบบร่วมจ่าย (Co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ”

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการ BDS MARKET ผ่าน มีดังนี้ 1.ยืนยันตัวตน- ยืนยันตัวตนเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก สสว.- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMS หรือ Email 2.เลือกบริการ- เลือกบริการตามความต้องการ (ตามเงื่อนไข หรือ คุณสมบัติที่กำหนดในแต่ละบริการ)- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMSหรือ Email 3.จัดทำข้อเสนอการพัฒนา- จัดทำข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด- รอการแจ้งผลอนุมัติผ่าน SMSหรือ Email- ลงนามในสัญญา 4.รับบริการและเบิกเงิน : รับบริการที่เลือก จัดทำรายงานผลและเบิกค่าใช้จ่ายตามสัดส่วน

ผอ.สสว. กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้เตรียมบริการที่น่าสนใจไว้มากกว่า 200 บริการ ล่าสุดยังมีกลุ่มบริการใหม่ที่น่าสนใจเตรียมไว้ให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS เป็นต้นว่า กลุ่มบริการงานบุคคล อาทิ  ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการลูกค้า (CRM ON CLOUD) พร้อมระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เหมาะสำหรับ > ธุรกิจทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อการใช้งานสำหรับ เจ้าของกิจการ ฝ้ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริการงานสนับสนุนการขายการตลาด อาทิ  EX70 CHAT CENTER : EX10 Chat Center Professional : บริการจัดการแชต เพิ่มประสิทธิภาพแอดมิน ตอบแขตได้ไว เพิ่มโอกาสปิดการขายได้เร็วขึ้น เหมาะสำหรับ > ธุรกิจร้านค้าบริการ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเกษตร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม EX10CDP: EX10 CDP Starter ระบบเก็บข้อมูลลูกค้าหลายช่องทาง เพื่อต่อยอดการตลาดจัด Segment และ Broadcast ข้อความทางการตลาด ผ่าน LINE OA เหมาะสำหรับ > ธุรกิจร้านค้าบริการ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเกษตร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม กลุ่มบริการงานขนส่ง อาทิ ระบบติดตามพนักงานขับรถ Smart Track : สามารถตรวจสอบการทำงานที่สำเร็จแล้วของพนักงานได้ พนักงานสามารถแก้ไข ปรับแก้ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันได้ เหมาะสำหรับ > ผู้ประกอบการ MSME กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ยานยนต์ การขนส่ง การกระจายสินค้า และเดลิเวอรี่ ระบบจัดการงานขายและงานจัดส่งสินค้า (Sales & Delivery Management System) เหมาะสำหรับ > ผู้ประกอบการ MSME กิจการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อ วิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้า กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

กลุ่ม “บริการและบริหารจัดการหน้าร้าน” อาทิ ระบบการขาย สต็อก แอดมิน ตัวแทน จัดส่ง จบในที่เดียว เหมาะสำหรับ > กิจการร้านค้าตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ที่ต้องการระบบช่วยในการบริการจัดการระบบสินค้า กลุ่มบริการงานอื่นๆ อาทิ Parking Handheld Visitor Management + Cloud VMS Management :ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ในราคาประหยัด บริหารจัดการและตรวจสอบ รายได้ คำนวณค่าบริการแบบ Realtime เหมาะสำหรับ > ธุรกิจลานจอด อสังหาริมทรัพย์ อาคารพานิชย์ คอมมูนิตี้มอลล์ โปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยระบบ IOT ผ่านเครื่องมือ KOOM AIR 19 : เหมาะสำหรับ > ผู้ประกอบการ MSME ธุรกิจทุกประเภท กิจการที่ต้องการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในส่วนงานการผลิต โรงงาน สถานประกอบการ สำนักงาน อาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากบริการใหม่แล้ว สสว. ยังมีแคมเปญใหม่ โดย สสว. ยินดีให้การอุดหนุนผู้ประกอบการ MSME เพิ่มเติม ในแคมเปญ “จ่ายหมื่น คืนเก้าพัน” (วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 66) ให้แก่ผู้ประกอบการทุกขนาด ในสัดส่วน 90% วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับ MSME 5,000 รายแรก ทั้งนี้ เฉพาะบริการ ดังต่อไปนี้ 1.บริการด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น Cloud, AI, ERP, POS เป็นต้น 2.บริการด้านบัญชีการเงิน เช่น ระบบบัญชี การจัดทาบัญชี เป็นต้น โดยสิทธิ์ที่ได้ เป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง จากปีละ 2 ครั้ง/ราย/ปีงบประมาณ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ราย

นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการบริการในมิติใหม่ของสสว. ที่มุ่งสนับสนุน ยกระดับและพัฒนา SME ไทยให้ตรงกับธุรกิจของตนมากที่สุด ให้กับที่สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทยมาโดยตลอด