ธุรกิจ-ตลาด

เอสเทค ฟาร์มา เปิดตัว AestheFill ปลดล็อกผิวอ่อนเยาว์

บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวใหม่สู่ตลาดเสริมความงามเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ AestheFill ได้รับการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยจาก KFDA, EU FDA และ Thai FDA พร้อมจัดงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth ให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ความงามและประโยชน์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biostimulator โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด กล่าวว่า “เทรนด์การเสริมความงามด้วยนวัตกรรมย้อนวัยกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และคนไทยก็หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลผิวให้คงความอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติเพื่อเสริมความมั่นใจและบุคลิกที่ดีให้กับตัวเอง เอสเทค ฟาร์มา ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเสริมความงามและให้ความสำคัญกับการค้นหานวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัย มีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ AestheFill ซึ่งเป็น Biostimulator ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากว่า 10 ปี เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการผิวที่อ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ได้รับรองจาก KFDA , EU FDA และ Thai FDA โดยเชื่อมั่นว่า Aesthefill จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับวงการเสริมความงาม ของประเทศไทยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เอสเทค ฟาร์มา ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้า Aesthefill
ในประเทศไทย”

สำหรับงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth มีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Aesthefill โดยได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมในงาน ได้แก่

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวณิช
• ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา
• นายแพทย์ ลิน ชวน หยวน จากประเทศไต้หวัน
เล่าถึงประสบการณ์การใช้ AestheFill มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี
• นายแพทย์ อี ชอล วอน จากประเทศเกาหลีใต้ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ AestheFill จากประสบการณ์ใช้งานในประเทศเกาหลีใต้

• พร้อมด้วยคณะแพทย์จากประเทศไทย ให้ข้อมูลในหัวข้อ AestheFill in Thailand ได้แก่
o นายแพทย์เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์
o พันโท นายแพทย์ฉัตรไชย ชูแสง

o แพทย์หญิงอัญชลี อมรรุ่งมีธรรม
o นายแพทย์วีรวัช อเนกจำนงค์พร
o นายแพทย์ทรงวุฒิ วิริยะศิริวัฒนะ