ประชาสัมพันธ์

“ส่งต่อน้ำใจ ใส่ใจความสุข” มอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริษัทในเครือโลตัส เบดดิ้ง ร่วมมือสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม CSR “ส่งต่อน้ำใจ ใส่ใจความสุข” ภายใต้การนำทีมของคุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ด้วยการมอบผ้าห่ม 100 ผืน ให้กับนักเรียนในชุมชนถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตระเวนชายแดน, จังหวัดเชียงราย การสนับสนุนในครั้งนี้เน้นที่จะสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนและเติบโตอย่างมีคุณค่า และสร้างแรงบันดาลใจในการรวมกันและเชื่อมโยงชุมชนในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพและทัศนคติทางภูมิปัญญา

คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า สมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินโครงการ “ส่งต่อน้ำใจ ใส่ใจความสุข” ให้ความช่วยเหลือสังคมในการสนับสนุนเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสมาคมแม่บ้านตำรวจจะนำปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การจัดทำโครงการในครั้งนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจได้รับความร่วมมือที่ดีจากมูลนิธิร่วมกตัญญู , กลุ่มบริษัทในเครือโลตัส เบดดิ้ง และบริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) มอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจยังได้บริจาคและส่งมอบผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในหลายพื้นที่ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของโครงการ และยังได้มีผู้สนับสนุนโครงการอีกหลายหน่วยงาน

Lotusmattress #ที่นอนโลตัส #alwayswithyou