ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”  สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เวลา 09.00-12.30 น. ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง การบำบัดฟื้นฟูเยียวยา การส่งเสริมพัฒนาและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

-ท่านสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ : 0-2412-0739 และ 086-802-7210

อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com

**มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 570 ของประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จรับเงินออกโดยมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้