ประชาสัมพันธ์

CBS เตรียมจัด งาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ร่วมกับ AACSB

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลื้มสุดๆ หลังประสบความสำเร็จจากการนำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โกอินเตอร์รัวๆ ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำคุณภาพการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลก และเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยสู่เวทีนานาชาติ หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการคนไทยหนึ่งเดียวในงาน Global Competition เวทีระดับโลกของ UN  ได้ไม่นานก็ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ งาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ร่วมกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจ ที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้อง 208 อาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานสัมมนาใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน2565 ณ สามย่าน มิตรทาวน์ โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การบริหารธุรกิจ และการศึกษาในยุค Disruption ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมเสวนากับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกในหัวข้อ Business Schools in the Fight to Solving Wicked Problems และ Lay the Groundwork: Framing and Measuring Impact  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่  https://www.facebook.com/CBSChula