ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

#เด็กต้องปลอดภัย

“หัวใจสำคัญของงานคุ้มครองเด็ก คือ เด็กต้องปลอดภัย และต้องไม่ถูกกระทำซ้ำ เราต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก เด็กไม่รู้ว่าเขาจะป้องกันตนเองอย่างไร เขาไม่รู้ว่าเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเขาจะไปในทิศทางไหน  หรือในบางครั้งเด็กไม่รู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองคืออะไรบ้าง  จำเป็นที่จะต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือ ประคับประคองให้ผ่านในช่วงเวลาที่เค้าตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากไปให้ได้”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง  วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

โอนเงินผ่านบัญชี ออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ

เลขที่บัญชี 017-2-35098-3 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ต ในโปสเตอร์

สอบถามรายละเอียด โทร 0-2412-0739 หรือ 086-802-7210

สารคดีพิทักษ์ด้วยหัวใจ สารคดีที่จะทำให้คุณเข้าใจการทำงานของมูลนิธิฯ https://youtu.be/2llb8lRFHt0

#ช่วยน้องให้ปลอดภัย

#42ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

#ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก