ประชาสัมพันธ์

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส มอบรางวัล Top Business Organization 2023 แก่องค์กรชั้นนำ

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส สื่อสองภาษาชั้นนำของไทย จัดงานมอบรางวัล The Thailanders Top Business Organization 2023 แก่ 19 องค์กรชั้นนำในไทย เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนสู่สาธารณะ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ที่โรงแรมไฮแอท เอราวัณ

นางอมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหารสื่อ เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส สื่อสองภาษาชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอแนวคิดเรื่องราวที่มีคุณค่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งเรื่องราวที่มีความทันสมัยของคนไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย กล่าวว่า “ จากการศึกษา วิจัย และสำรวจความคิดเห็นจากผู้อ่าน จำนวน 1,000 ราย จึงได้องค์กรที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลงาน ชื่อเสียงในสังคม รวมถึงความสำเร็จทางธุรกิจในแขนงต่าง ๆ รวม 19 องค์กรภาคเอกชน ที่มีส่วนผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ประการของสหประชาชาติ ที่จะสะท้อนเสาหลักของความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) อันประกอบด้วย มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เดอะไทยแลนด์เดอร์ส ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพขององค์กรเอกชนชั้นนำ ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงได้จัดงานเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติ The Thailanders Top Business Organization นับตั้งแต่ปี 2019 และได้รับความสำเร็จในการต่อยอดทางุธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นการจัดงานเป็นปีที่ 4 เพื่อทำงานเคียงข้างองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและในระดับสากลสืบไป

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล The Thailanders Top Business Organization 2023

1.บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
THE THAILANDERS TOPMOST GLOBAL LUXURY SHOPPING COMPLEX AND LIVING LIFESTYLES

2.บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THE THAILANDERS MOST FAMOUS PROPERTY OF THAILAND AND INTERNATIONAL LEVEL

3.บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
THE THAILANDERS BEST LONG – TERM RESIDENT PROGRAM

4.บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
THE THAILANDERS GLOBAL MOST POPULAR MAKEUP AND SKIN CARE FROM JAPAN

5.บริษัท ซิสเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THE THAILANDERS GLOBAL MOST FAMOUS BEAUTY BRAND FROM FRANCE

6.บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
THE THAILANDERS BEST ELECTRIC APPLIANCES OF THAILAND AND INTERNATIONAL LEVEL

7.บริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จำกัด
THE THAILANDERS BEST WORLD CLASS MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS MANUFACTURER

8.พีเอที ลักซูรี่ กรุ๊ป
THE THAILANDERS MOST POPULAR LUXURY FASHION DISTRIBUTOR OF THAILAND

9.เกษร วิลเลจ
THE THAILANDERS BEST URBAN CO – SHARING COMPLEX OF THAILAND

10.บริษัท บุญลาโภ จำกัด
THE THAILANDERS MOST POPULAR MODERN & LUXURY HOME LIFESTYLES DISTRIBUTOR

11.บรืษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
THE THAILANDERS MOST FAMOUS BEAUTY BUSINESS DEVELOPER AND DISTRIBUTOR OF THAILAND

12.โรงพยาบาลคิวไพร์ม
THE THAILANDERS TOPMOST FAMOUS PLASTIC SURGERY HOSPITAL OF THAILAND

13.บริษัท ธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล จำกัด
THE THAILANDERS TOP BEST QUALITY WORLD CLASS SEAFOOD OF THAILAND

14.บริษัท สโคป จำกัด
THE THAILANDERS BEST DESIGN ULTRA LUXURY REAL ESTATE FOR URBANISM

15.บริษัท 109 เรียล เอสเตท (2555) จำกัด
THE THAILANDERS BEST PROPERTY DEVELOPER FOR WELL BEING AND SUSTAINABILITY

16.บริษัท เอิร์ธ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
THE THAILANDERS TOPMOST SPECIAL VEHICLES DISTRIBUTOR OF THAILAND

17.โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
THE THAILANDERS BEST MODERN LUXURY WITH SUSTAINABILITY HOTEL OF BANGKOK

18.โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
THE THAILANDERS BEST LUXURY HOTEL WITH THAI MODERNITY

19.บริษัท เมอร์เซเดส – เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
THE THAILANDERS MOST POPULAR AND EFFCIENT VEHICLE 2023