Monday, May 20, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์

TVDH เตรียมจับมือเดนท์สุ บริษัทเอเยนซี่ใหญ่จากญี่ปุ่น ทำโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับการกีฬาของไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  ประธานกรรมการ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะนำโดยนายวิชัย ทองแตง เข้าพบมร.  โทชิฮิโร ทานิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการกีฬา บริษัทเดนท์สุ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือและเจรจาเรื่องการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานระดับโลก โดยมีโครงการที่จะร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในเร็ว ๆ นี้ 

ทั้งนี้ บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อวางรากฐานสู่การเป็นซูเปอร์โฮลดิ้ง คัมปานี  และมีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการเปิดยูนิตใหม่เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจในยุคดิสรัปชั่นได้อย่างแข็งแกร่ง