ธุรกิจ-ตลาด

“ดีป้า” จับมือ “ทราวิซโก เทคโนโลยี” พัฒนา ‘ThailandCONNEX’ แพลตฟอร์ม B2B เชื่อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยกับ OTAs ทั่วโลก

ดีป้า ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ทราวิซโก เทคโนโลยี ทราเวลเทคชั้นนำของประเทศ เปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยได้เจอกับ OTAs ทั่วโลกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ชูจุดเด่นส่วนแบ่งรายได้ที่ Win-Win ทุกฝ่าย เพื่อใช้ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังโควิด คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงข่าวร่วมกับ นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี   ถึงความร่วมมือด้านการสนับสนุนและพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘ThailandCONNEX’ ด้วยกันพร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นาย พีรชัย อัศดาชาตรีกุล Senior Innovation Manager, MICE Intelligence & Innovation สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มาพูดคุยถึงการร่วมสนับสนุนครั้งนี้

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตลอด จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันที่นิยมค้นหาและจองที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ (OTAs) แต่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะ SMEs ยังขาดศักยภาพในการพัฒนาช่องทางออนไลน์ของตัวเอง และต้องเสียส่วนแบ่งกำไรสูงเมื่อทำการขายผ่าน OTAs ต่างชาติ ส่วนผู้ประกอบการที่อยากเพิ่มช่องทางขาย ลดการพึ่งพิง OTAs ต่างชาติ กลับยากที่จะติดต่อกับ OTAs ของสตาร์ทอัพไทย ขณะเดียวกัน OTAs ของสตาร์ทอัพไทยก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างช้า เพราะติดอุปสรรคในเรื่องของเงินทุน ความน่าเชื่อถือ และต้องอาศัยระยะเวลาในการเข้าถึงและได้มาซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวในระบบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า จึงได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด ทราเวลเทคชั้นนำของประเทศ พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Platform) เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ทั่วไทยกับ OTAs ของสตาร์ทอัพไทย และ OTAs ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในทางกลับกัน OTAs ไทยและต่างชาติจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยได้ง่ายขึ้น

ThailandCONNEX ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมในแพลตฟอร์มดังกล่าวมากกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 200,000 รายการ และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าว

ด้าน นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมาก แต่โควิดทำให้การท่องเที่ยวไทยที่เคยคึกคักกลับต้องเงียบเหงา นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจาก 40 ล้านคน เหลือไม่ถึงล้านคน รายได้กว่า 3 ล้านล้านบาทต่อปี เหลือไม่ถึง 9 แสนล้านบาท คนไทยแทบจะไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ ผู้ประกอบการที่พัก การเดินทาง สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งตัวแทนท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ทราวิซโก เทคโนโลยี ในฐานะผู้ประกอบการทราเวลเทค ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ดีป้า ดำเนินการพัฒนา ThailandCONNEX ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง

ThailandCONNEX จะเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งให้บริการในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ที่จะรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ หรือที่พักรูปแบบอื่น สถานที่และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) รถเช่า เรือโดยสาร อควาเรียมสวนสัตว์ สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล โชว์ มหรสพ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ทั้งการดำน้ำ ผจญภัย ฯลฯ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ OTAs ทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อเพื่อทำการตลาดและนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตน โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ประกอบการแต่ละรายเหมือนที่ผ่านมา โดย ThailandCONNEX ชูจุดเด่นในเรื่องของการเก็บส่วนแบ่งรายได้ (GP) ในลักษณะ Win-Win กับทุกฝ่าย ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ OTAs มีกำไรเพียงพอในการดำเนินธุรกิจนายณัฐเศรษฐ กล่าว

ThailandCONNEX ถูกออกแบบระบบให้มีการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และใช้เทคโนโลยี AI ประมวลผลเพื่อค้นหาคุณลักษณะ แนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ThailandCONNEX ยังมีระบบ Token ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย (Incentive) เพิ่มการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) และสร้างพันธฺมิตร (Alliance) กับผู้ประกอบการรายอื่นอีกด้วย

ทั้งนี้ ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้วางแผนร่วมกับ ดีป้า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม พร้อมวางแผนร่วมกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่างชาติ ทำการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มให้กับ OTAs ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัดแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมให้แพลตฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

“ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับThailandCONNEX แพลตฟอร์มแห่งชาติ สามารถติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาแพลตฟอร์มได้ที่ www.ThailandCONNEX.com และรับรองว่า ภายในต้นปี 2566 นี้ThailandCONNEX จะพร้อมนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยไปพบกับตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ อย่างแน่นอน” นายณัฐเศรษฐ กล่าวทิ้งท้าย