ธุรกิจ-ตลาด

ICE POP ไอศกรีมผลไม้แท้รูปแบบใหม่จากดอยคำ FREEZE ความสุข POP ความสดชื่น

ดอยคำ รุกตลาดไอศกรีม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ICE POP” FREEZE ความสุข POP ความสดชื่น ที่มาในรูปแบบไอศกรีมผลไม้แท้ รูปแบบใหม่ อร่อยง่าย เก็บสะดวก เก็บได้แม้เก็บในอุณหภูมิห้อง

ด้วยวัตถุดิบผลไม้แท้จากสวนเกษตรกรไทย ที่ดอยคำคัดสรรคุณภาพแบบลูกต่อลูก บรรจุลงใน “ICE POP” กับ 3 รสชาติที่ลงตัวสุดขั้ว “บ๊วยไม่บ๊วย” เครื่องดื่มหวานเย็นบ๊วยผสมน้ำผึ้งและมะนาว, “สตรอว์เบอร์รีทูนหัว” เครื่องดื่มหวานเย็นสตรอว์เบอร์รี และ “มะม่วงฮักเสาวรส” เครื่องดื่มหวานเย็นมะม่วงผสมเสาวรส วิธีรับประทานคูลๆ “แช่ ฉีก ป๊อป” แช่ฟรีซ ในช่องทำน้ำแข็ง อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ฉีกซองความอร่อย พร้อมป๊อปสุขได้ทุกสถานการณ์

จำหน่ายในรูปแบบซอง ขนาด 85 มล. ราคาซองละ 20 บาท พร้อม POP แล้วที่ ร้านดอยคำ ทุกสาขา

*** ดอยคำ ชวนมา Pop รักษ์โลก เพียงนำซอง “ICE POP” ที่รับประทานหมดแล้วมาร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” กับดอยคำ โดย 1 ซอง มีมูลค่า 1 บาท ใช้แลกเป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่ร้านดอยคำ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 ติดตามข้อมูลดอยคำได้ที่คลิก www.doikham.co.th Line ID : @DoiKham

เกี่ยวกับดอยคำ
จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ในปี พ.ศ. 2537 ดอยคำตระหนักอยู่เสมอว่าผลกำไรที่แท้จริงคือ การได้เห็นคนไทยทุกคนกินดี อยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะนั้นย่อมหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน…ดังปรัญชาที่ว่า “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”