ประชาสัมพันธ์

โทมิ ร่วมต้านสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ แทนความห่วงใยแก่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลพญาไท 3

โทมิ (TOMI) ผู้นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวภายในบ้านและห้องน้ำสไตล์ญี่ปุ่น จาก บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    ระลอก 3 โดยส่งมอบความห่วงใยผ่านผลิตภัณฑ์โทมิ ให้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 3 เพื่อป้องกันและมอบความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมถึงประชาชนผู้รับบริการให้ห่างไกลจากเชื้อต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมี นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3, นิตยา กฤตธนเวท (ซ้ายสุด)  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ         ณัฐชานันท์  นิธิโชติวรภัทร์  (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด รับมอบ ณ โรงพยาบาลพญาไท 3 เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ โทมิส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร BKC 1%* ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ได้แก่ โทมิ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น โปร กลิ่นพิ้งค์ซากุระ จำนวน 50 ลัง และ โทมิ สเปรย์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์ จำนวน 30 ลัง แทนความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้รับบริการโรงพยาบาลพญาไท 3* BKC เป็นสารที่ National Environmental Agency (NEA) ประเทศสิงคโปร์ และภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำว่าช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ได้