ธุรกิจ-ตลาด

พิธีลงนามเซ็นต์สัญญาปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานโครงการปัน สมาร์ท เวิร์คสเปซ ร่วมกับ คลาวด์แอนด์กราวนด์

นางอรฤดี ณ ระนอง กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด , นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการบริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ และ นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญาเช่าพื้นที่โครงการปัน สมาร์ท เวิร์คสเปซ โดยมี นางสาวปริม เสงี่ยมดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด เป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานขายโครงการปัน สมาร์ท เวิร์คสเปซ

บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทสื่อในรูปแบบแมกกาซีนออนไลน์ในประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันสถานการณ์ และนำเสนอสื่อที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม

โครงการปัน ออฟฟิศแนวคิดใหม่ บนทำเลถนนพระราม 4 โดย บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผ่านความร่วมมือของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด

“ปัน” ภายใต้แนวคิด “Co-Growing Space” พื้นที่สร้างสรรค์แบ่งปันความคิด ออกแบบพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าสมเหตุสมผล ทำให้ผู้เช่าพื้นที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจทุกประเภท ผ่านการดีไซน์ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากล LEED ® Level Gold จากสหรัฐอเมริกา

นัดหมายเยี่ยมชมสำนักงานขายของโครงการ PUNN Smart Workspace ติดต่อ info@punnspaces.com 02-643-8223 ต่อ 240