Tuesday, May 21, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ well Being @ Angthong

เมื่อวันอังคารที่ 16  พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00  น. นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ“ อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)” ณ บริเวณลานหน้าองค์พระใหญ่วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และวิถีชีวิต ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในจังหวัดภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ก่อนเริ่มการแถลงข่าวได้มีการจัดแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายฯ ได้ขึ้นเวที พร้อมเล่าประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพและเกณฑ์การตัดสินภาพถ่ายในแต่ละประเภท

โดยคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในด้านการถ่ายรูปและมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่

-ท่านศักดิ์ชัย เสนาพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาศิลปะถ่ายภาพ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

– คุณ โชคชัย ทองศักดิ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง

– ว่าที่ร้อยตรี วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งชมรมตากล้องอ่างทองและผู้บริหารอ่างทองนิวส์

– คุณ สุเมธ วิวัฒน์วิชา ช่างภาพอิสระ นิตยสารแพรว

ซึ่งการประกวดครั้งนี้นั้นได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโดรนถ่ายภาพ

2) ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ(สมาร์ทโฟน) หรือแท็บเล็ต (Tablet)

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

  • วันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่าย
  • วันที่ 17 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2564 เปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง
  • วันที่ 16 ธันวาคม  2564 ตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ราย
  • วันที่ 17-23 ธันวาคม 2564 เริ่มนับให้คะแนนยอดกด Like จากภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ภาพ
  • วันที่ 24 ธันวาคม 2564 พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพประกวดประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้

1. ประเภทภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโดรนถ่ายภาพ

1.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง

1.2 รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

1.3 รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000  บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

1.4 รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลเป็นเงินจำนวน 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและกระเป๋าเป้

2. ประเภทภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)หรือ แท็บเลท (Tablet)

2.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง

2.2 รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 5,000  บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

2.3 รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 1,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้

2.4 รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลเป็นเงินจำนวน 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและกระเป๋าเป้

3. รางวัลพิเศษในการประกวดภาพถ่าย “ยอด Like สูงสุด” จำนวน 1 รางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

**** โดยประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดทาง facebook แฟนเพจโครงการประกวดภาพถ่าย “อ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ” และเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th

โดยในตอนท้าย นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพร่วมกัน