ประชาสัมพันธ์

ทราวิซโก เทคโนโลยี ผนึกกำลัง ดีป้า และ ททท. เปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ

ทราวิซโก เทคโนโลยี ผนึกกำลัง ดีป้า และ ททท. เปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ แพลตฟอร์มที่จะเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแบบไร้ขีดจำกัด ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่า 120,000 ล้านบาท

ทราวิซโก เทคโนโลยี (TRAViZGO TECHNOLOGY) เปิดตัว #ThailandCONNEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ บนความร่วมมือกับ #ดีป้า #depa ภายใต้ ‘โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ ด้วยการสนับสนุนจาก #ททท. หนุนผู้ประกอบการใช้ #ดิจิทัลเทคโนโลยียกระดับการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด หนุนการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 120,000 ล้านบาท

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX เปิดเผยว่า “แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยกลุ่ม #ทราวิซโก #TRAViZGO ผู้นำ #ทราเวลเทค ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 2 ทศวรรษ เราออกแบบเพื่อให้แก้ Pain Point และตอบโจทย์ของผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน (User Experience) ให้มีการใช้งานที่ง่าย ลดขั้นตอน ลดความยุ่งยาก โดยประยุกต์ใช้หลากหลายเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน เช่น บล็อกเชน (Blockchain) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  สนับสนุนด้วยทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ ThailandCONNEX เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Infrastructure) สำหรับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง โดย ThailandCONNEX ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. Travel CONNEX แพลตฟอร์มกลางแห่งชาติ #NationalPlatform เป็นศูนย์กลางที่จะรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ทั้งด้านที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการและบริการสุขภาพ ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้ #สตาร์ทอัพ #ตัวแทนท่องเที่ยว #OTAs หรือบริษัทห้างร้านองค์กรต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการท่องเที่ยวในลักษณะ Wholesales – Business to Business (B2B) ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน

2. Token CONNEX เครื่องมือดิจิทัล (Utility Token) ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน #Blockchain และ Smart Contract เพื่อให้เป็นโทเคนกลางของประเทศไทย #ThailandToken ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นเครื่องมือทำการตลาดสำหรับขยายฐานลูกค้า (Expand Customer Based) กระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติม (Upselling) เสนอขายสินค้าและบริการอื่น (Cross-Selling) เพิ่มการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase) ตลอดจนสามารถใช้สร้างแคมเปญการตลาดร่วมกับพันธมิตรธุรกิจอื่น (Partnership Marketing)

3. Data CONNEX คลังข้อมูลท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Digital Tourism Data Bank) ที่นอกจากจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ในลักษณะคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แล้ว ยังจะแสดงผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบแบบทันท่วงที (Timely Performance Information) และใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของนักท่องเที่ยว (Tourists’ Behaviors and Preferences) ตลอดจนประเมินแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการล่วงหน้า (Trend and Prediction) ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการกำหนดกลยุทธ์ ออกแบบปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและดำเนินการส่งเสริมที่ตอบโจทย์ได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะ #SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัล”

“#ThailandCONNEX จะช่วยเชื่อมต่อโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตแบบยั่งยืน” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวเสริมว่า “ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก โควิด-19 จึงได้มี ‘โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล (Digital Tourism)’ ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย เปรียบเสมือนผู้ช่วยทางธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดย ดีป้า ประเมินว่าจะสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ราย มีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 200,000 รายการ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 11.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายของ ททท. ที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน สำหรับปี 2566 ททท. ตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 25 ล้านคน โดย ททท. ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ #การท่องเที่ยวไทย ให้ความสำคัญกับการประยุต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน #อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

“ททท. ได้วางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติในการปฏิรูปประเทศสู่ #ดิจิทัลไทยแลนด์ รวมทั้งผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) และยกระดับห่วงโซ่อุปทานท่องเที่ยวไทยให้รู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่ง ThailandCONNEX จะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย บูรณาการการทำงานในการพลิกฟื้นธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เข้มแข็ง และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าว

โดย ‘โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล’ จะถูกขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจาก ดีป้า ททท. และทราวิซโก เทคโนโลยี ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการหาสินค้าและบริการเข้าสู่แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2566 เช่น กิจกรรม Campaign Marketing ร่วมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย กิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5 ภูมิภาค งานมหกรรม Digital Tourism Fair สนับสนุนด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยมจากภาคประชาสังคมต่าง ๆ

“นอกจากนี้ ทราวิซโก เทคโนโลยี ยังวางแผนร่วมกับ ททท. และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวต่างชาติทำการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ไปยัง Online Travel Agents (OTAs) ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มได้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” นายณัฐเศรษฐ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวสรุป

​สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ได้ที่ www.thailandconnex.com, Facebook Page: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า: 0 2171 9900

#ThailandCONNEX #TravelTECH #ThailandToursim #TRAViZGO #TRAViZGOTECH

#แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ # NATIONALDIGITALTOURISMPLATFORM